Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα | Συνεδρίαση 10/4/24

websupport Τοπικά Συμβούλια Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 3ης  Tακτικής  Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα

‘Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις των άρθρων  88 & 89  του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα  84 ,89 & 90 του Ν.4555/2018,του Ν.4623/2019,την υπ’ αριθμ. 88/59846/21.08.2019 (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7- ΝΛ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) «Τρόποι Σύγκλησης των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων»  καθώς και την υπ’ αριθμ. 94/ Α.Π. :8050/26-01-2024 (Α.Δ.Α. 9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η Τακτική  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα  του Δήμου Μαραθώνος ,την 10η  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2024 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ., στο Τοπικό Κατάστημα Βαρνάβα  του Δήμου Μαραθώνος  Αττικής ,επί  της οδού  Προέδρου Ι.Τσουτσάνη 6 ,  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  επί  των  κάτωθι  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την  συντήρηση-διαμόρφωση  των Αγροτικών δρόμων  της Δημοτικής μας Κοινότητας.
  2. Αίτημα χορήγησης αδείας παραχώρησης δημοτικού χώρου για πραγματοποίηση μουσικής ιδιωτικής εκδήλωσης στην πηγή  Ντόρμπερι  στην παραλία Βαρνάβα με Αρ.Πρωτ.7594/27-03-2024.
  3. Περί ορισμού Διοικητή της Ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητάς μας και ορισμός μελών εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής μας Κοινότητας , σύμφωνα με το αρ. ΦΕΑ 0000649684/04-04-2024 έγγραφο του Κ.ΕΠΙΧ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου μας.
  4. Περί ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στο Συντονιστικό ‘Οργανο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, σύμφωνα με το αρ. ΦΕΑ 0000649684/04-04-2024 του Κ.ΕΠΙΧ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα 

Γεώργιος Ηλίας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *