Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού | Συνεδρίαση 27/4/23

websupport Τοπικά Συμβούλια

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση για την εκλογή  Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος μέχρι 31-12-2023.

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 του Ν.4623/2019  όπως προσέλθετε σε έκτακτη (λόγω του ότι εκπέουν χρονικές προθεσμίες βάσει του Ν. 5043/23)  ειδική δια ζώσης συνεδρίαση στο Τοπικό Κατάστημα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος Αττική, επί της οδού Λ. Γραμματικού 15 την 27η Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία από το άρθρο 10 του Ν. 5043/2023. (Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31-12-2023 – προσθήκη άρθρου 79Α στον Ν.3852/2010).

Στην διάταξη αυτή προβλέπεται ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4043/2023 ήτοι από 13-4-2023 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρο του.

Η Πλειοψηφούσα Σύμβουλός του επιτυχόντος συνδυασμού

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

 (608/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ)

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •