Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 28ης Ιανουαρίου 2020

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του N.4555/2018,του Ν. 4623/2019 και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ.93/60173/23-8-2019 σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, όπου θα λάβει χώρα η με αρ.01/2020 τακτική συνεδρίαση του σώματος, την 28η του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:«Περί επισκευής υφιστάμενων δημοτικών-κοινοτικών οδών και ασφαλτόστρωσης οδών, όπου απαιτείται,  για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 2ο:«Περί αιτήματος του συλλόγου “Φίλοι του αρχαιολογικού μουσείου Μαραθώνα”, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 27181/19.12.2019 αίτησή του».

ΘΕΜΑ 3ο:«Περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αυλώνα».

ΘΕΜΑ 4ο:«Περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί της Λεωφόρου Λίμνης».

Ο  Πρόεδρος  του Συμβουλίου 

Κοινότητας Μαραθώνα

Κωνσταντίνος Λάσκος

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •