Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | Συνεδρίαση 25/08/2020

websupport Τοπικά Συμβούλια

Πρακτικό  της  11ης  συνεδρίασης 2020 ( 25-8- 2020) του Συμβουλίου της  Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Στη Κοινότητα Νέας Μάκρης Αττικής, σήμερα τη Τρίτη  25 Αυγούστου  2020  στις  19.00  συνεδρίασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Μάκρης στο Κτίριο Κόλλια, κατόπιν της αρ. πρωτ. 14518 /20  πρόσκλησης του Προέδρου  Κοινότητας Νέας Μάκρης , που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/19  και της αρ.88  εγκυκλίου   του ΥΠΕΣ και του αρ. 10 παρ 1 της αρ. 55/20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ,  όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης ,  παρευρέθηκαν τα ΕΠΤΑ      (07)  :

Α/Α παρόντες
1 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    Πρόεδρος παρών
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος παρών
3 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παρών
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Μέλος Παρών
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    Μέλος Παρών
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Μέλος Παρών
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ μέλος ΑΠΟΥΣΑ
8 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ      Μέλος ΑΠΩΝ
9  ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Μέλος ΑΠΩΝ
10 ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μέλος Παρών
11 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Μέλος ΑΠΩΝ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Φούντας Αθανάσιος.

Αρ. απόφασης  30 /20

Ο  Πρόεδρος του  συμβουλίου της  κοινότητας Νέας Μάκρης κ.  Κουλούκουσας Κωνσταντίνος  ανακοίνωσε  το ΠΡΩΤΟ  θέμα  της      συνεδρίασης  που είναι : «ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος κ. Κουλούκουσας έθεσε στη διάθεση του Συμβουλίου την εκτέλεση τεχνικού προγράμματος που αφορούν μόνο τη κοινότητα Νέας Μάκρης  και είπε ότι προέχουν η κατεδάφιση του γιαπιού απέναντι από τη πλατεία Ν. Μάκρης, η μελέτη πράξης εφαρμογής της 4ης – 6ης   ΠΕ, ο Καθαρισμός των ρεμάτων και η επισκευή του κτιρίου Κόλλια.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Αχλάδη ο οποίος πρότεινε

Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μαραθώνα.

1) Δημιουργία πράσινων σημείων ώστε να μπορούν οι δημότες να απορρίπτουν τα ογκώδη απορρίμματα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τα ανακυκλώσιμα σε ξεχωριστούς κάδους.

2) Συστηματικό έλεγχο για τον εντοπισμό των παράνομων παροχών νερού.

3) Τακτική καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού για την αποφυγή της υπερχρέωσης των λογαριασμών νερού, όπως συνέβει πρόσφατα.

4) Διάνοιξη αδιέξοδων δρόμων και εύρεση χώρων στάθμευσης με προοπτική την καθιέρωση της συνολικής πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού στην Νέα Μάκρη.

5) Μέριμνα για τις μετακινήσεις των ανθρώπων με αμαξίδια και για την πρόσβαση τους στην θάλασσα.

6) Ανάπλαση παραλιακού μετώπου.

7) Δημιουργία πολυχώρου πολιτισμού στο πρώην εργοστάσιο πορσελάνης.

8) να γίνει μεγάλη επιφανειακή έρευνα στο χώρο από τη Μπρεξίζα μέχρι την Μαραθώνος παράλληλα με την Αμερικάνικη βάση, με σχετικά χαμηλό κόστος. Έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο χώρος κατά την αρχαιότητα και να αναδειχθεί στο μέλλον σε μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από ένα μεγάλο δημόσιο φορέα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνων

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι όλα αυτά που προτείνονται είναι σωστά, αλλά πρέπει τα έργα αυτά να «τρέξουν»

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε να μέλη να αποφασίσουν . Μετά διαλογική συζήτηση ψηφίστηκε

ΟΜΟΦΩΝΑ

Να δοθεί σημαίνουσα βαρύτητα κατά προτεραιότητα  στην εκτέλεση των παρακάτω έργων που αφορούν τη Κοινότητα Νέας Μάκρης

Α/Α         ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)          

1 κατεδάφιση του γιαπιού στη πλατεία Ν. Μάκρης

2 μελέτη πράξης εφαρμογής της 4ης – 6ης ΠΕ

3 ο Καθαρισμός των ρεμάτων

4 επισκευή του κτιρίου Κόλλια

5 Δημιουργία πράσινων σημείων για την απόρριψη απορριμμάτων

6 Μέριμνα για τις μετακινήσεις ΑμΕΑ

7 Διάνοιξη αδιέξοδων δρόμων και εύρεση χώρων στάθμευσης

8 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου

 9 Δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου  στην Μπρεξίζα

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α  30/20

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και λύεται η συνεδρίαση

_____________________________________________________________________

Ο    Πρόεδρος

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •