Νέα Μάκρη

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | 8η συνεδρίαση 17 Μαΐου 2017

administrator Τοπικά Συμβούλια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 Ν. 3852/2010 περί «Σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας», και του αρθρ. 83 ιδίου νόμου περί “Αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας” και τις διατάξεις του αρ. 7 της εγκυκλίου 49 /29-12-10 του ΥΠΕΣ, σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα “Ρώτα” του ιδρύματος Κόλλια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, όπου θα λάβει χώρα η αρ. 8/17 συνεδρίαση του σώματος, την 17η του μηνός Μαΐου, έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΟΥΡΕΙΟ), του κ. Αρβανίτη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, στην οδό Λιβυσίου 42 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος.
 2. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), της κ. Νάτση Τροιζήνας του Ευστράτιου, στην οδό Αεροπορίας 97 (τέως 4) στην παραλία Ζούμπερι Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος
 3. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ SELF SERVICE), της κ. Παπαγεωργοπούλου Μαργαρίτας του Αναστασίου, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος και Αεροπορίας 1 στο Ζούμπερι της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Περί κατάργησης παραρτήματος του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης
 5. Περί συζήτησης για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης μετά την ψήφιση της αρ. 333/16 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ 7ΩΗ0ΩΛΜ-Σ3Λ)
 6. Περί αναφοράς από τον Πρόεδρο για τον απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης από την ανάληψη των καθηκόντων μας το Σεπτέμβριο του 2014 και αναφορά σχετικά με την συμπεριφορά του Προέδρου στις συνεδριάσεις ( προς τα μέλη και γενικότερα προς τους παρισταμένους )

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •