Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 1/2021

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τακτική, 1η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την  Πέμπτη 28-1-2021  και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις για το ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στ. Τσίρκας )
 2. Περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με την  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «The Makings of the Αctor», για την συνδιοργάνωση διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος, με θέμα: «Σκηνές μάχης στην υποκριτική τέχνη» και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης )
 3. Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση  συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία  «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης )
 4. Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 1ο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία  «ΒΟΡΕΑΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης )
 5. Μνημόνιο ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR/RID. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης )
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 7. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες επέκτασης ήδη εγκατεστημένης  σχολικής μονάδας του 2 Λυκείου Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 8. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες κάλυψης αύλειου χώρου ήδη εγκατεστημένης σχολικής μονάδας του 2 Λυκείου Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 9. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (329/2020 Α.Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 10. Περί λήψης απόφασης για την σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (παρ.1 ΑΡ.32 Ν.1080/80). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 11. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Εκποιήσεων- εκμισθώσεων πραγμάτων-ακινήτων–κινητών έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Μαραθώνος στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση», Μέτρο 2¨Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου)

Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε  του έργου «βελτίωση Ε΄ εγκατάστασης Αγ. Ανδρέα για το έτος 2018.» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου  )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •