Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνηση), 11η  Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Δευτέρα  2-08-2021  και ώρα 16.00 μ.μ,  για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 1. Περί έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ο.Ε.Υ). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος  Ζωλοταριόφ
 2. Περί λήψης απόφασης για έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Άννα  Σωτήρχου.
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2021. Εισηγητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Άννα Σωτήρχου.
 4. Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Ευάγγελος Σωτηρίου.
 5. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ: κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας
 6. «Παράταση πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου» (κατ΄ παραγ. 5 άρθρο 13 του ν. 4194/2013). Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ: κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας
 7. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μαραθώνος για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ: κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας
 8. Θέσπισης Ημέρας Εορτασμού της «’Μάχης του Γκούρα στον Μαραθώνα, 5 Ιουλίου 1824». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης.
 9. Περί σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό την
  ασφαλή, ανεμπόδιστη και με σεβασμό προς το περιβάλλον διέλευση
  τροχοφόρων και πεζών σε ολόκληρο το μήκος της Δημοτικής οδού Λ.
  Σχινιά, καθώς και την αποστολή αιτήματος προς την ΕΛ.ΑΣ για
  τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης επί της ανωτέρω οδού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης.
 10. Περί αποδοχής και έγκρισης της υπ’αριθμ.43/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος  «Λήψη απόφασης που αφορά στην υποβολή εκ νέου αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της αναγκαιότητας ανέγερσης δυο κτηρίων για χρήση και λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης και βρεφικού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Μαραθώνος». Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος : κ. Νικόλαος Καραγιάννης

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •