Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 11/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 13-09-2022  και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και το άρθρο 78 Ν. 4954/2022, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:  

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαδικασίας του άρθρου 67Α παρ. 5 Ν. 998/79 ως ισχύει, προκειμένου ο Δήμος Μαραθώνος να απαλλαγεί της υποχρέωσης καταβολής ειδικής αποζημίωσης που έχει επιβληθεί εις βάρος του από τον Δασάρχη Πεντέλης. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
  2. Γνωμοδότηση για την διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής κατόπιν του αρ. πρωτ. 782790/11.8.2022 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρ. Δ. Μαραθώνος: 18991/11.8.2022). (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
  3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 5ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Μαραθώνος έτους 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς )  
  4. Περί λήψης απόφασης για χρονική διάρκεια παραχώρησης περιπτέρου κατόπιν της 32/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς )  

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •