Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 13η Συνεδρίαση 25ης Απριλίου 2017

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση,, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 25-4-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 2. Περί λήψης απόφασης για την 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Δήμου έτους 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς).
 3. Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση συνδρομών του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς).
 4. Περί λήψης για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία <<ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.>> για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την ΑΤΤΙΚΗ
  ΟΔΟ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς).
 5. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστή. (ειδικός αγορητής : Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου).
 6. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστή. (ειδικός αγορητής : Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου).
 7. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού. (ειδικός αγορητής : Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου).
 8. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ”». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 9. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου “ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2016”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 10. Περί καθαίρεσης καθιστικού από σκυρόδεμα στον παραλιακό πεζόδρομο. (32 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης).
 11. Περί καθορισμού και οργάνωσης χρήσεων γης μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) σύμφωνα με τους Ν. 4447/2016, 4467/2017, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.64/2015 ΑΔΣ. (ειδικός αγορητής : δημοτική σύμβουλος κ. Δ. Κάκαρη ).
 12. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ Ν.Π.Δ.Δ. (ειδικός αγορητής : Πρόεδρος ΔΗ.Θ.ΕΜΑ κ. Α. Ρίζου).
 13. Περί λήψης απόφασης για έγκριση των ειδικών διαδρομών, αφετηρίας, και προσωρινής θέσης στάθμευσης, για την κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου του τουριστικού γραφείου της Κ.Ε.Δ.ΜΑ., στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μάκρης και Μαραθώνα». (40-2017 ΚΕΔΜΑ). (ειδικός αγορητής : Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γ. Νησιώτης).
 14. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνας του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017. (22 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 15. Περί Καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος. (23 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 16. Περί: λήψης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων καθώς και την σύσταση επιτροπής ελέγχου, εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα, για το έτος 2017.(21 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 17. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαιθρίων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2017. (25 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 18. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017. (36 Α.Ε.Π.Ζ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 19. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (ρυμουλκούμενη καντίνα) της κ. Βαρβαντάκη Αντιόπης του Νικολάου στη θέση Πλέστι στην παραλία Ζούμπερι Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, εντός του μισθωμένου χώρου της. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 20. Περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο (ρυμουλκούμενη ή αυτοκινούμενη καντίνα) της κ. Φουντούκη Μαρίνας του Αναστασίου στην παραλία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, εντός του μισθωμένου χώρου της. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης ).
 21. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 22. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. (Ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).
 23. Περί ορισμού μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μαραθώνος,. (Ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος κ. Αναστασία Παππά ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρείσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •