Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13η συνεδρίαση 27ης Αυγούστου

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, διότι επείγουν οι διαδικασίες ανακούφισης των πυρόπληκτων του Δήμου μας, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 27-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 300.000,00€ σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ.αρ.38359/25-7-2018 (ΑΔΑ:6Ζ6Τ465ΧΘ7-Α9Ν) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρηματοδότηση του Δήμου Μαραθώνα Νομ.Ανατολικής Αττικής για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες(ΣΑΕ 055). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.756.421,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ.Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 3. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.000,00€ από πιστώσεις του Δήμου Αμαρουσίου ως οικονομική ενίσχυση του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση αναγκών από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018 (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 5. Περί λήψης απόφασης ορισμού μελών διαχείρισης ερανικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς με σκοπό την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).
 6. Περί λήψης απόφασης για επιπλέον μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων προς συμπλήρωση της 194/2018 ΑΔΣ. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •