Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2021

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνηση), 13η  τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την  Τρίτη    14-09-2021  και ώρα 15.00 μ.μ,  για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.  (Εισηγητής: προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Σωτήρχου).
  2. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κων/νος Τσίρκας) .

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •