Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 13/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια περιφοράς, (διαδικασία διεξαγωγής της, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικώς, κ.λπ., για το χρονικό διάστημα από 15.00 μ.μ έως 16.00 μ.μ, κατά το οποίο οι σύμβουλοι μπορεί να αποστέλλουν τις απόψεις τους και την ψήφο τους επί της πρότασης που τίθεται), 13η έκτακτη κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση διαδικασιών-ίδια ημερήσια διάταξη με το υπ΄αριθμ. 24849/17-10-2022 έγγραφο-αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας) Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 21-10-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και το άρθρο 78 Ν. 4954/2022, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 2. Περί σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των οδών και άλλων λειτουργικών χώρων [χώρος εκκίνησης, στάδιο κλπ] στα όρια του δήμου μας, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας του 39ου ΑυθεντικούΜαραθωνίου δρόμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης) 
 3. Περί έγκρισης της 43-2022 ΕΠΖ : Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου έναντι επιχείρησης, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής.(Απόφαση 15-2022 Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 4. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (317-2022 ΑΟΕ ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 5. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητή. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κων/νος Ταίρκας )

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •