Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ EKTAKTH ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 14η έκτακτη κατεπείγουσα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση διαδικασιών-ίδια ημερήσια διάταξη με τα υπ΄αριθμ. 24849/17-10-2022 και 25309/21-10-2022 έγγραφα-αναβολή συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας) Συνεδρίαση του Σώματος, την Δευτέρα 24-10-2022  και ώρα  14.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022, το άρθρο 96 παρ.3 Ν. 3463/2006, και την εγκύκλιο  375 Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ : Αν μετά από δύο (2) συνεχείς (48) προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. (48: Οι συνεχείς προσκλήσεις μπορεί να αφορούν σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης συγκρότησης Επιτροπής  Τουριστικής  προβολής του Δήμου.   (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης )
 2. Περί σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των οδών και άλλων λειτουργικών χώρων [χώρος εκκίνησης, στάδιο κλπ ] στα όρια του δήμου μας, όπου θα διεξαχθει ο αγώνας του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου δρόμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης )
 3. Περί έγκρισης της 43-2022 ΕΠΖ : Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου έναντι επιχείρησης, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής.(Απόφαση 15-2022  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Μάκρης). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης )
 4. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (317-2022 ΑΟΕ ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 5. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητή. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κων/νος Ταίρκας )

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •