Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 15/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, δια ζώσης, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου, 15η έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση (λόγω του ότι επείγουν χρονικές προθεσμίες για την περαίωση διαδικασιών, που αφορούν το δημοτικό σχολείο Βαρνάβα- 375/2-6-2023 εγκύκλιο ΥΠΕΣ), Συνεδρίαση  του Σώματος, την  Τρίτη  8-8-2023 και ώρα  18.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), την εγκύκλιο 488/25-4-2023 του Υπουργείου  Εσωτερικών, «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων  Άρθρο 11  του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» , για λήψη απόφασης του  κάτωθι θέματος.

  1. Περί  ενημέρωσης και λήψης απόφασης για περαιτέρω ενέργειες, μετά από τις ζημιές που προκλήθηκαν, στο δημοτικό σχολείο Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •