Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 17η Συνεδρίαση 30ης Μαΐου 2017

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί ενημέρωσης και λήψης απόφασης για περαιτέρω ενέργειες για το ΧΥΤΑ Γραμματικού. (Ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρος Στάμου ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρείσογλου


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •