Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2020

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά περιφοράς τακτική 17η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” ΦΕΚ Α’55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (AΔA: ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1AE ) εγκύκλιο του Υπουργείου σωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/ /30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

  1. Περί λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα «Λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Δήμου Μαραθώνος». (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ν. Ζολοταριώφ).
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από τις Θεομηνίες που έπληξαν τις Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα – Γραμματικού”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευαγγ. Σωτηρίου).
  3. Περί αποδοχής ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η ,5η ,6η ,δόση έτους 2020). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •