Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 17/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 17η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Τρίτη  13-12-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού   οικονομικού έτους 2023  Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 3235/11-11-2022 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
  2. Περί ψήφισης του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου  και των Νομικών Προσώπων έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •