Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 18η Συνεδρίαση 18ης Ιουνίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, και το απόσπασμα της υπ΄αριθμ.4 (θέμα 11ο ) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εκδόθηκε επί της προσφυγής της κ. Βασιλικής Σταυρακοπούλου και του κ. Φώτιου Δεληβοριά, κατά της αριθμ. 19630/6930/2017 απόφασης ΓΓΑΔΑ, σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 18-6-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00μ.μ, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Περί εκλογής Προέδρου Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
(Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 800/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •