Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2020

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τακτική, 18η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού -1 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσ ς του Κ 55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 Δ : ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1 ) εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π– Κ75/ /30-3-2020 Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού OVID-1 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Τρίτη 10-11-2020 και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης για την επικαιροποίηση – συμπλήρωση των 64/2015, 107/2018 και 175/18 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στ. Τσίρκας)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ψηφίσματος για τη Θεσμοθέτηση βδομάδας Βιώσιμων Στόχων και την ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε Δήμο μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece στο πλαίσιο της βδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στ. Τσίρκας)
 3. Περί έγκρισης Τεχνικού προγράμματος έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενίσχυση του Κ.Υ. Νέας Μάκρης και τη δημιουργία Δημόσιου Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Στεφανίδης)
 5. Περί λήψης απόφασης για τoν χαρακτηρισμό επιχειρήσεων ως εποχιακές. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος)
 6. Περί λήψης απόφασης για την τροποποίηση της 260/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπής επιβολής προστίμων ύδρευσης». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος)
 7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2020.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος)
 8. Περί λήψης απόφασης για το κλείσιμο του ερανικού λογαριασμού και καθορισμού τρόπου διάθεσης του συγκεντρωθέντος ποσού υπέρ των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης-24ης Ιουλίου 2018(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος)
 9. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS/ e-PPS SEPA με την Τράπεζα Πειραιώς . . και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστ ματος» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 10. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος)
 11. Περί έγκρισης πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου κατ΄ άρθρο 13 του ν. 4194/2013. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας)
 12. Αντικατάσταση μέλους στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Α. Λάσκος)
 13. Περί λήψης απόφασης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Α. Λάσκος)
 14. Περί λήψης απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης μονιμοποίησης της Μαθητικής Έκπτωσης 50% για το σύνολο των μετακινήσεων με τα δρομολόγια του ΚΤ Λ ΤΤΙΚΗΣ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Α. Λάσκος)
 15. Περί αποδοχής πρότασης συνδιοργάνωσης διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος, με θέμα: «Σκηνές μάχης στην υποκριτική τέχνη» του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου του Δ μου Μαραθώνος σε συνεργασία με την στική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «The Makings of the Actor», με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του Μαραθώνα και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευαγγ. Κυπαρίσσης).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •