Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη  18η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Πέμπτη 9-12-2021  και ώρα 15.30 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί λήψης απόφασης για  την λύση –εκκαθάριση  Μ.Ε.ΔΗ.Μ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
  2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου )
  3. Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για  θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2022. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύρης Λάσκος)
  4. Περί ορισμού εκπροσώπου  για τη συγκρότηση επιτροπής για  θέματα ανέλκυσης, για το έτος 2022. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύρης Λάσκος )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •