Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 18η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, τη Δευτέρα   19-12-2022  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:  

 1. Περί παραχώρησης  χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων Α1 στη δημοτική ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 2. Περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην ΠΕ1 της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος για κατασκευή αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 3. Περί λήψης απόφασης για ορθή επανάληψη – διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 1 του ν. 25/1975 σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους  λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού COVID -19 . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 4. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης  του Β’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2022 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 5. Περί πρακτικής άσκησης  σπουδάστριας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ   κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας)
 6. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας)
 7. Περί Ορισμού εκπροσώπων για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης  ή  εξουδετέρωσης  ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύρης Λάσκος)
 8. Περί ορισμού  εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για  θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύρης Λάσκος)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •