Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 18/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη,  με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr,, , 18η τακτική  Συνεδρίαση  του Σώματος, την  Τετάρτη  13-9-2023  και ώρα  15.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), την εγκύκλιο 488/25-4-2023 του Υπουργείου  Εσωτερικών, «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων  Άρθρο 11  του ν. 5043/2023 (Α’ 91)», για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων.

 1. Περί παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνος από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ.. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 2. Περί απόφασης  για την έγκριση 7η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 3. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 4. Έγκριση Επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 5. Περί λήψης απόφασης αδείας για την διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης << 8ος Ημιμαραθώνιος Δήμου Μαραθώνα >>. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ. Ε.Δ.ΜΑ  κ. Μ. Γεωργάτος)
 6. Περί λήψης απόφασης   για  σύμφωνη γνώμη παραχώρησης δικαιώματος χρήσης των οδών και άλλων λειτουργικών χώρων  (χώρος εκκίνησης, στάδιο , περιφερειακός δρόμος ) στα όρια του δήμου μας, 40Ος Αυθεντικός μαραθώνιος 2023.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Καραγιάννης)
 7. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της από 1/11/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ ΤΑΑΠ 341/27-10-2014)» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μακρής)
 8. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαραθώνος και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων (ΔΕΠΑΝ) για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Σωτηρίου)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •