Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 19/2021

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 19η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την  Τρίτη 28-12-2021  και ώρα 15.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Λήψη απόφασης για τη λήξη  διαδικασίας εκκαθάρισης Μ.Ε.ΔΗ.Μ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας).
 2. Λήψη απόφασης αναγνώρισης συμβάσεων ενιαίας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας).
 3. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων του Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Παπαϊωάννου)
 4. Περί λήψης απόφασης για Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης).
 5. Περί λήψης απόφασης για Ορισμό  δύο δημοτικών συμβούλων  στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης) .
 6. Περί λήψης απόφασης για Συντονισμό &  ετοιμότητα των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2022- λήψη αναγκαίων και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης.)
 7. Λήψη απόφασης για  έγκριση αμοιβής δικηγόρου 445/2021 Α.Ο.Ε (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας)
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου 416/2021 Α.Ο.Ε (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου 446/2021 Α.Ο.Ε (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 10. Επαναφορά της ενδεδειγμένης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Δ. Παπαϊωάννου).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •