Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2η Συνεδρίαση 27ης Φεβρουαρίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 27-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης για την ίδρυση και δημιουργία Σχολικού χώρου (Λυκείου), στο ΟΤ 1090 της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).

 2. Περί λήψης απόφασης περί ανάκλησης αδειών λειτουργίας των ΚΥΕ στην περιοχή Σχινιά Μαραθώνος, κατόπιν της 134/2017 ΑΔΣ και των νεότερων εξελίξεων. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 3. Περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μαραθώνος στην επαγγελματική έκθεση ανθοκόμων δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 4. Περί προσδιορισμού θέσεων για την χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 5. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 6. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων πλησίον καταστημάτων, εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής : Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 7. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος (Νόμος 4497/13-11-2017). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 8. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018 (Νόμος 4497/13-11-2017. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 9. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018 (Νόμος 4497/13-11-2017). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 10. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 11. Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 12. Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 13. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2018 (Νόμος 4497/13-11-2017). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 14. Περί ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίου Φλέγοντος Πρώτου Επισκόπου Μαραθώνος στον οικοδομικό Συνεταιρισμό Πολυτέκνων Αμφιθέα Μαραθώνα Αττικής . (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).

 15. Περί λήψης απόφασης για έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 16. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 50.374.32€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 17. Περί λήψης απόφασης για απαλλαγή από τα τέλη ταφής της κας Κρητικού Μαρίας κατόπιν του με αρ.70/24-1-2018 εγγράφου της μονάδας κοινωνικής μέριμνας. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 18. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 19. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 20. Περί λήψης απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων επιχορηγήσεων έτους 2016 του Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού 2018 του Ιδρύματος για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού κλήρωσης μεταξύ των μελών του δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εκποιήσεων-εκμισθώσεων πραγμάτων-ακινήτων έτους 2018 (Π.Δ.270/81). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 23. Περί λήψης απόφασης για παράταση χρόνου λήξης πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης Γ’ τετραμήνου 2017 Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος περιοχών Ριζάρι, Σχοινιάς, Συνοικισμός, Δικαστών και Εισαγγελέων. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης για την ηχητική κάλυψη Εθνικών Εορτών έτους 2018 για όλες τις Δημοτικές Ενότητες. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 25. Περί λήψης απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ποσού εξόδων κηδείας αιρετών. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης).

 26. Περί λήψης απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών . (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 27. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της με αρ.14/2018 ΑΔΣ (αίτηση κας Ζαφειροπούλου). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 28. Περί λήψης απόφασης για την ένταξη ή μη της 4ης ΠΕ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης στο σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 29. Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση συνδρομών του Δήμου για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 30. Περί λήψης απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 31. Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για την διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 32. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ενός φορτηγού και έγκριση των όρων σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και Περιφέρεια Αττικής. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 33. Περί εγκρίσεως της 341/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αυτοδίκαιης παράτασης του δημοτικού κτιρίου (Δημαρχείο) της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )

 34. Περί ορισμού εκπροσώπου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.(ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού)

 35. Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 36. Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 37. Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 38. Διάθεση χώρων προς χρήση στο πλαίσιο της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 39. Διάθεση χώρων προς χρήση στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 40. Περί ενημέρωσης για το δίκτυο ύδρευσης του Συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 41. Περί εγκρίσεως της 2ης παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαραθώνα”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 42. Περί χαρακτηρισμού της οδού Κρήτης – Μάχης Μαραθώνος – Μακεδονίας ως Κύριας Δημοτικής οδού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 43. Περί Έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε΄ κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα για το έτος 2018”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 44. Περί ορθής επανάληψης της 314/2017 ΑΔΣ: Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου για λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης των κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 45. Περί έγκρισης επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Bάιος Θανασιάς).

 46. Περί έγκρισης της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, διάρκειας 5 ετών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Bάιος Θανασιάς).

 47. Περί ορισμού μελών Διοικούσας Επιτροπής Λαογραφικού Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Κληρονομιάς. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Bάιος Θανασιάς).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •