Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 2η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την  Τρίτη  22 -02-2022  και ώρα 15.30 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Α. Σωτήρχου).                                                             
  2. Περί λήψης απόφασης για την  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων ( παρ.1 αρ.32 Ν.1080/80) έτους 2022. (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Α. Σωτήρχου).                                           
  3. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Εκποιήσεων- εκμισθώσεων- μισθώσεων, πραγμάτων-ακινήτων έτους 2022. (ειδικός αγορητής:  Προϊσταμένη  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Α. Σωτήρχου).                                             
  4. Περί παραχώρησης κυριότητας και χρήσης του υπ΄αριθμ. Ο.Τ , στο Ν.Π.Δ.Δ .του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Στάμος).
  5. Περί παραλαβής ή μη, δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος στην περιοχή Σχοινιά Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Στάμος).
  6. Περί λήψης απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης (ΚΑΚ) 0146009 στο Ο.Τ. 401 της 3ης Π.Ε. στη
    δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μακρής ).
  7. Περί λήψης απόφασης, εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου και ορισμού συμβολαιογράφου. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
  8. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
    Σχετ.: Το υπ αρ. πρωτ. 74/09-11-2021 αίτημα του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου κ. Μακρή Δημητρίου  ( ειδικός αγορητής:  δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
  9. Περί εγγραφής του Δήμου Μαραθώνος στην «Διεθνή Πρωτοβουλία Φύτευσης Δένδρων» του UNAI ΗubSDG7 (ΠΡΩΗΝ 75UN-75TREESUNAISDG7) και στην Διεθνή Κοινότητα (UNAIΗubSDG7 (ΠΡΩΗΝ75UN-75TREESUNAISDG7) και στην Διεθνή Κοινότητα (UNAISDG7-Community) της πρωτοβουλίας και υπογραφής σχετικού  Μνημονίου στην Ελληνική και στην Αγγλική  Γλώσσα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Τσακιργιάννης).
  10. α) Περί λύσης του ιδιωτικού συμφωνητικού ως αναφέρεται στην 69/2021 απόφασης του Δ.Σ β)  έγκριση υπογραφής  νέας σύμβασης (παρεπόμενης της   ήδη υπάρχουσας υπογεγραμμένης ) για την υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας και  γ) έγκριση  υπογραφής παραρτήματος  GDPR με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ –ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» και τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.  (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος. κ. Γ. Ζορμπάς )
  11. Περί της Έγκρισης Πρακτικής δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων» στο Δήμο Μαραθώνος κατ΄ άρθρο 13 του ν. 4194/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4745/2020.  (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζoλοταριώφ)
  12. Λήψη απόφασης για έγκριση  αμοιβής δικηγόρου  (30-2022  ΑΟΕ). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος  Δ. Σ. κ. Κ. Τσίρκας ). 
  13. Λήψη απόφασης για έγκριση  αμοιβής δικηγόρου. (45-2022 ΑΟΕ) (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος  Δ. Σ. κ. Κ. Τσίρκας ).
  14. Περί καθορισμού αυτοτελών οικισμών του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος  Δ. Σ. κ. Κ. Τσίρκας ). 

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •