Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 2/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης, 2η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 14-2-2023 και ώρα 15.30 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των κάτωθι  θεμάτων: .

 1. Περί συμπλήρωσης της 138/2022 ΑΔΣ: «Περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην ΠΕ1 της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος για κατασκευή αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.». (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 2. Περί λήψη απόφασης για το έργο: «Δραστηριότητα Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, εντός δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου- πρώην λατομείο Παρθενών» (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 647/2022 Απόφασης Δημάρχου «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν προκύψει έκτακτες βλάβες στην Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον JCB δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού ιδρύματος «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 6. Περί λήψης απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 7. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και ενστάσεων, έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 8. Περί λήψη απόφασης για τον πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Μαραθώνος ετών 2024-2027.  (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου: Νικόλαος Ζολοταριώφ  )
 9. Περί έγκρισης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της επαρχιακής οδού που ενώνει την Λ. Ραμνούντος με τον οικισμό του Γραμματικού, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 10. Περί λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης εκπόνησης της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 11. Διάλυση ή μη της υπ’ αριθμ. 3139/13-02-2012 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση των έργων που έγιναν στον αιγιαλό, στην παραλία ή τη θάλασσα, χωρίς άδεια ή υπέρβαση αυτής”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 12. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Φάσης Β “Ορισμός στόχων – προσδιορισμός μέτρων και ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος” στο πλαίσιο της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 13. Εξώδικος προσδιορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 18,90 τ.μ., στην ιδιοκτησία με  κ.α.κ. 0117007, η οποία έχει καταχωρηθεί στο οικοδομικό τετράγωνο  345 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. Σχετ : Η με αρ. πρωτ.24804/17-10-2022  αίτηση της κας.  Ντινάκη  Ξακουστής . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 14. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Αγίας Κυριακής, για την εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 15. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της  κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής  (Απόφαση 21-2022  Συμβουλίου Νέας Μάκρης). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης )
 16. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής (Απόφαση 31-2022 Συμβουλίου Μαραθώνα). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης )
 17. Ορισμός εκπροσώπων στη γνωμοδοτική επιτροπή εξέτασης αιτημάτων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων της Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Σωτηρίου).                                                                                            

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •