Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 21η Συνεδρίαση 11ης Ιουλίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί εγκρίσεως πρότασης-μελέτης και τρόπου διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο « Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Πολιτιστικής και Τουριστικής Αξιοποίησης Δήμου Μαραθώνα». (εισηγητής Δήμαρχος κ. Ψηνάκης Ηλίας)

 2. Περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων» κατόπιν της με αριθ. 56/2017 απόφασης σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 3. Περί λήψης απόφασης για την διερεύνηση δυνατότητας αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μαραθώνος με το Τ.Π.Δ. του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 4. Περί λήψης απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας της Μαργαρίτας Πατέλου . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 5. Περί λήψης απόφασης για Δημοσία δαπάνη της κηδείας του Βασίλη Τσάγκλου . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 6. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης του ελαιοτριβείου κ. Μπερτόλη Λεωνίδα ως εποχιακή επιχείρηση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 7. Περί έγκρισης σύμβασης παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 102405 ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Μαραθώνα. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Ζούρος Γεώργιος)

 8. Περί έγκρισης Σχεδίου Γραμμών Ανακύκλωσης στο Δήμο Μαραθώνα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Ζούρος Γεώργιος).

 9. Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος –Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ. Α. Παππά).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αιμίλιος Ρεΐσογλου


Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •