Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 22/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  22η  έκτακτη κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Σώματος, την   Δευτέρα 13-11-2023  και ώρα  13.45 μ.μ., (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες  για υποβολή αιτημάτων σε αρμόδια διοικητικά όργανα,  παραστάσεις σε δικαστήρια, υπεράσπισης πυροπλήκτων, τελεσφόρησης διαδικασιών που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022),  την εγκύκλιο 488/25-4-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Λήψη απόφασης περί μη λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Κ.Ε.Δ.ΜΑ) σύμφωνα με τον Ν. 5056/2023. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΚΕΔΜΑ κ. Εμ. Γεωργάτος)                  
 2. Περί Ορισμού  εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή  για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας)   
 3. Περί Ορισμού  εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας)   
 4. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 12247/26-05-2023 σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος για το χρονικό διάστημα από 28-05-2023 έως 28-02-2025» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 5. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (250 -2023 Ο.Ε.) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.  Ζορμπάς)
 6. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (251 -2023 Ο.Ε.) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.  Ζορμπάς)
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ 155Ε ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ»  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος   κ.  Ιωάννης Μπούσουλας  )
 8. Περί έγκρισης αιτήματος υπ’ αριθ. 24402 /18-10-2023 Συλλόγου ‘ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ’, παραχώρησης αιγίδας στον ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ για την πραγματοποίηση του 7ου Αγώνα Δρόμου Michel Breal στις 17/12/2023  (55-2023  ΕΠΖ )  (ειδικός αγορητής:  Αντιδήμαρχος κ. Ν.  Καραγιάννης)          


Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •