Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 23η Συνεδρίαση 3ης Αυγούστου 2017

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρότασης της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης βιώσιμης πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

 2. Περί έγκρισης πρότασης της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, σχετικά με δράσεις ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Μπρεξίζας στα πλαίσια πολιτιστικού τουρισμού και έγκριση της σχετικής δαπάνης. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος– κ. Αναστασία Παππά ).

 3. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου) .

 4. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5002413. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου) .

 5. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος», με κωδικό ΟΠΣ 5003415. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου) .

 6. Περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ. 185/26-5-2016 ΑΔΣ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 7. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 8. Περί λήψης αποδοχής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Αττικής. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 9. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς καταλόγους Ύδρευσης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 10. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή οφειλών του ιδιοκτήτη και μεταφορά αυτών στον ενοικιαστή. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

 11. Περί έγκρισης της έκθεσης παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).

 12. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος–Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •