Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνος

Δημοτικό Συμβούλιο | 24η Συνεδρίαση 29ης Σεπτεμβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 28-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί έγκρισης προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πλησίον της επιχείρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (KINHTH KANTINA-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ) του κ. Μαγκανάρη Σταμάτιου του Ιωάννη επί των οδών Κεφαλληνίας και Νηρέως (τέως ανώνυμος 12-προέκταση Λεωφόρος Ποσειδώνος) στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς).
 2. Περί προτεινόμενης θέσης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 31 στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, έμπροσθεν από το κατάστημα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της κ. Θεοδωρέλλη Όλγας του Δημητρίου, με το διακριτικό τίτλο «THIRTY ONE», για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς).
 3. Περί διατήρησης ισχύος της εξυπηρέτησης των κατοίκων Δ. Μαραθώνος από το υποκατάστημα ΕΦΚΑ ΡΑΦΗΝΑΣ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού).
 4. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου).
 5. Περί παραχώρησης χώρου και ανάληψης κάλυψης εξόδων από τον Δήμο του Μαραθώνα για την επέκταση της λειτουργίας του θεσμού του <<Τοπικού Αστυνόμου>> στην Δημοτική Κοινότητα του Μαραθώνα (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου).
 6. Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος –Πρόεδρος Κ.ΕΔ.ΜΑ κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 7. Περί αποδοχής ποσού 49.625,45 € από Υπουργείο Εσωτερικών για Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 8. Περί αποδοχής ποσού 43.305,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών Για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 9. Περί αποδοχής ποσού 37.172,16 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ως Επιχορήγηση για τη καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων για το Διάστημα 1-5-2017 έως 31-8-2017. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 10. Περί έγκρισης για πρωτόκολλα παραλαβής από την επιτροπή των εργασιών για α) κλιματιστικά Ε΄ κατασκήνωσης β) καθαρισμός οικίσκων Ε΄ κατασκήνωσης και γ) συντήρηση μηχανημάτων κήπου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 11. Περί λήψης απόφασης για την επαναδημοπράτηση του περιπτέρου Επί της Λ. Μαραθώνος και Ν. Πλαστήρα, πλατεία Ν. Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 12. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση κυλικείου κοιμητηρίου Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 13. Περί λήψης απόφασης για διατήρηση θέσης –χρονικής παραχώρησης Περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος (έμπροσθεν Αγ. Κωνσταντίνου). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 14. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη από βεβαιωτικούς Καταλόγους ύδρευσης . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 15. Περί λήψης απόφασης για δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης τάφου και κάλυψη εξόδων κηδείας Γ. Μπούσουλα (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 16. Περί λήψης απόφασης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 17. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 18. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης για το Ο.Ε. 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 19. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για Ο.Ε. 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 20. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 21. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 22. Περί λήψης απόφασης για μείωση δημοτικών τελών ( Ύδρευση –ΔΤ/ΔΦ) Κοινωνικών ομάδων κατ’ αρ. 202 ΔΚΚ ν.3463/06. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 23. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών διαφήμισης για το Ο.Ε. 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 24. Περί αποδοχής ποσού 44.363,35 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 25. Περί λήψης απόφασης για καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 26. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσουπράς )
 27. Περί λήψης απόφασης για μόνιμη αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε καταλληλότερο οίκημα της έδρας του Δήμου (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).
 28. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 29. Περί ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5003415 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 30. Περί ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 31. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 32. Περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 33. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 34. Περί χορήγησης μίας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Ίριδος 5, περιοχή Ξυλοκέριζα – Νέας Μάκρης, της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 35. Περί έγκρισης της 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 36. Περί κατηγοριοποίησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμ Μεγαγιάννης ).
 37. Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Ο.Ε 2017 ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΔΗ ΘΕ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).
 38. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου (3ο Νηπιαγωγείο) και ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Αναστασία Ρίζου ).
 39. Περί έγκρισης τοποθέτησης 2ου γραφείου στο 2ο Δ.Σ. Ν. Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Δημοτική σύμβουλος-Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Αναστασία Ρίζου ).
 40. Περί ανακήρυξης των κ.κ: ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ, ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΑΡΧΑΚΟΥ σε επίτιμους δημότες Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Δημοτική σύμβουλος-Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Αναστασία Ρίζου ).
 41. Περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κατόπιν της τροποποίησης της Συστατικής Πράξης. (ειδικός αγορητής: Δημοτική σύμβουλος-Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).
 42. Περί συζήτησης και λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών) για την επισκευή του ΚΗΙ 6593 οχήματος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζούρος ).
 43. Περί ορισμού Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος– πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δήμητρα Κάκαρη).
 44. Περί έγκρισης Απολογιστικών Στοιχείων οικονομικού έτους 2016 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος– πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δήμητρα Κάκαρη).
 45. Περί έγκρισης διάθεσης χώρου πάρκινγκ και διοργάνωσης για την εκδήλωση πλαγιολίσθησης αυτοκινήτων με την ονομασία MEDITERRANEAN DRIFT CHALLENGE (MDC) με συμμετοχή οδηγών από την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη. (ειδικός αγορητής: Υπάλληλος Γραφείο Αθλητισμού κ. Γ. Παπαβασιλείου) .

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλείου

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •