Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 24/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης,  24η  τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 23-11-2023  και ώρα  17.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου,  σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022),  την εγκύκλιο 488/25-4-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Περί  συμπλήρωσης της 106/2022 ΑΔΣ: «Περί έγκρισης πρακτικού καταλληλότητας και επιλογής χώρου για την ανέγερση του διδακτηρίου του 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης Αττικής». (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Σ. Τσίρκας)
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενστάσεις που αφορούν στην πρόταση τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης της 5ης Πολεοδομικής Ενότητας στον Δήμο Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Σ. Τσίρκας)
 3. Περί εκπροσώπησης του Δήμου Μαραθώνος, στην Πόλη danzhou της Κίνας,  15-18/12/2023, με σκοπό  την αδελφοποίηση των πόλεων. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Σ. Τσίρκας)
 4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης   για το έτος 2024. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ.  Ζορμπάς)
 5. Λήψη απόφασης για Καθορισμό  τελών διαφήμισης  για το έτος 2024. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2024. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 7. Λήψη απόφασης για Καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 8. Λήψη απόφασης για καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 9. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2024. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας είδη αρτοποιείου κατά 50% λόγω εξαντλήσεως του συμβατικού προϊόντος και μη ολοκλήρωσης του ενιαίου διαγωνισμού του Δήμου για το ΝΠΔΔ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 11. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (248 -2023 Ο.Ε.) (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)
 12.  Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου (249 -2023 Ο.Ε.)  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •