Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 27η Συνεδρίαση 24ης Οκτωβρίου 2017

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 1. Περί ανακήρυξης της Κα ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ σε επίτιμο δημότη Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

 2. Περί λήψης απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 του Δήμου (αρ.απ.279/2017 Ο.Ε.). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 3. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 4. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2017). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ανανέωσης –επέκτασης της σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες επέκτασης ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών του Δήμου.). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 7. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 8. Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου κατ άρθρο 281 του Ν. 3463/2006. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 9. Περί αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε 2017 ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Α. Ρίζου).

 10. Περί αποδοχής παραίτησης της κας Ρίζου Ευαγγελίου Χάιδω Αναστασία από τη θέση της Προέδρου του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

 11. Περί συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου ΝΠΔΔ- Αντικατάσταση μελών, ορισμός αναπληρωματικών μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου για το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

 12. Περί ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης).

 13. Περί αναγνώρισης δημοτικής οδού ως κύριας και μοναδικής. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 14. Περί εξέτασης αιτήματος αποκατάστασης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο έτερης Πολεοδομικής Ενότητας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 17624/22-08-2017 αίτηση της κας. Ζούρα Ελένης.

 1. Περί γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 157 της 1ης Π.Ε. Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης σύμφωνα με την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ από 25-04-13. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 2. Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου για λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης των κοινοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 3. Περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 4. Περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μαραθώνος στην Έκθεση του κ. Νίκου Γεωργίου Παπουτσίδη. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού ).

 5. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου ).

 6. Περί αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Ε.Τ.Α.Π.) Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος– κ. Αναστασία Παππά ).

 7. Περί αποδοχής δωρεάς αγάλματος από την κα. Ιολάνδη Παπαδοπούλου. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπούσουλας ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •