Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 28η Συνεδρίαση 14ης Νοεμβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 14-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί αποδοχής δωρεάς κτήματος 2.815,35 τμ στη θέση νεκροταφείο- κοιμητήριο Μαραθώνος από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ-πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου για κοινωνικούς και κοινωφελείς σκοπούς. (ειδικός αγορητής Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Μπούσουλας) .

 2. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 86.610,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ (ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες ( 3η,4η,5η,6η μηνιαία κατανομή έτους 2017). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 3. Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της με αρ.250/2017 ΑΔΣ με ΘΕΜΑ: «Περί αποδοχής ποσού 49.625,45€ από Υπουργείο Εσωτερικών για Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων» (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 4. Περί λήψης απόφασης που αφορά την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για την παραχώρηση κατά κυριότητα στην ΕΥΔΑΠ του δημοτικού δικτύου ύδρευσης . (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 5. Περί λήψης απόφασης για Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για τη σύμβαση “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 6. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 7. Περί εγκρίσεως δαπανών και διάθεσης πιστώσεων. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 8. Περί λήψης απόφασης για Τροποποίηση της σύμβασης “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού” . (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 9. Περί έγκρισης μελέτης για το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 10. Περί αιτήματος για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος του πλεονάζοντος ποσού που κατεβλήθη λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για τις ιδιοκτησίες με κ.ακ. 010811 Ο.Τ. 637 και 010802 Ο.Τ. 641 της 5ης Π.Ε. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 11. Περί έγκρισης προσχώρησης του Δήμου Μαραθώνος στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”.(ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 12. Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο Δήμο Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 13. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 14. Σύσταση μιας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά την υπ’ αριθ. 758/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 15. Επανακαθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης εγκεκριμένου προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. έτους 2017. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 16. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Ο.Ε 2018 ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη).

 17. Περί έγκρισης ΟΠΔ Ο.Ε 2018 ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ κ. Δήμητρα Κάκαρη)

 18. Περί έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου).

 19. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου).

 20. Περί έγκρισης Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου).

 21. Περί εκπροσώπησης του δήμου Μαραθώνος στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017. (ειδικός αγορητής Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Μπούσουλας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •