Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 3/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Τρίτη 29-03-2022 και ώρα 15.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού του έργου με ενάριθμο 2021ΣΕΟ5500009 με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», στη Τράπεζα της Ελλάδος για την διαχείριση έργων Π.Δ.Ε.(81/2022 Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς )           
 2. Λήψη απόφασης για έγκρισης αμοιβής δικηγόρου. (80-2022  ΑΟΕ).  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς) 
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας)
 4. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 5. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Κυπαρίσσης)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •