Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 3/2023

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 3η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 21-2-2023  και ώρα  15.30 μ.μ,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:  

 1. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Δήμου έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς
 2. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8231/27-04-2022 σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος». . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς
 3. Λήψη απόφασης περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την απασχόλησή τους στα ΚΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»). (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου: Νικόλαος Ζολοταριώφ)
 4. Περί έγκρισης προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Μαραθώνος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου: Νικόλαος Ζολοταριώφ)
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2023». (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου: Νικόλαος Ζολοταριώφ)
 6. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών  για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου: Νικόλαος Ζολοταριώφ)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •