Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6η Συνεδρίαση 20ης Απριλίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ.2 του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίασηπου θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  20-4-2018, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17.30 μ.μ, με  θέμα   ημερήσιας διάταξης το  εξής:

  1. Περί ενημέρωσης για τις εξελίξεις της υπόθεσης του ΟΕΔΑ Γραμματικού, εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης για τις επόμενες ενέργειες..  (εισήγηση θέματος κατόπιν  του με Α.Π:5818/10-4-2018  αιτήματος του 1/3 των μελών του Δ.Σ .)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •