Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 5η Συνεδρίαση 19ης Απριλίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίασηπου θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  19-4-2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17.30 μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

 1. Περί έγκρισης στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Μαραθώνος 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).
 2. Περί ανακήρυξης επίτιμου Δημότη της κας Cecilia Wikström, Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).
 3. Περί ανακήρυξης επίτιμου Δημότη της Α.Ε., Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Xiaoli Zou. (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Ηλίας Ψηνάκης ).
 4. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 92.660.80€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018 . (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 5. Περί λήψης απόφασης για έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 6. Περί λήψης απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών    (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος έργου με αρ.κυκλ.ΜΕ 122889και έγκριση των όρων σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και Περιφέρειας Αττικής. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 8. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος έργου με αρ.κυκλ.ΜΕ 102405 και έγκριση των όρων σύμβασης παραχώρησης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και Περιφέρειας Αττικής. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 9. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης και μεταφορά αυτής στον ιδιοκτήτη κατόπιν της με αρ.27081/29-11-2017 αιτήσεως του κ.Αλεξανδρή Ιωάννη (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης )
 10. Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης & λοιπών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος Κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 11. Μεταβολή ιωδών περιγραμμάτων και οριοθέτηση οικισμών με κίτρινο περίγραμμα που θα συμπεριληφθούν στην πρόταση του Δήμου για εξαίρεση από τους Δασικούς χάρτες. (ειδικός αγορητής Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Αιμίλιος Ρείσογλου  ).
 12. Περί ορισμού εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης ).
 13. Περί λήψης απόφασης για έγκριση Ίδρυσης Δομών Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος (ειδική αγορητής Αντιδήμαρχος Κα Λαμπαρού Δήμητρα.)
 14. Περί λήψης απόφασης για έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαχείρισης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος.(ειδική αγορητής Αντιδήμαρχος Κα Λαμπαρού Δήμητρα.)
 15. Περί λήψης απόφασης για Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος   (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  Κα Δήμητρα Λαμπαρού)
 16. Περί λήψης απόφασης για Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος Κα Δήμητρα Λαμπαρού )
 17. Αίτημα Αιγίδας με ΑΠ:3603/1-3-2018 από τον σύλλογο “ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ” για την πραγματοποίηση του “6ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ” την ημερομηνία 20/5/2018 στις 09:00 στη Λίμνη Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος Κα Δήμητρα Λαμπαρού )
 18. Αίτημα Αιγίδας με ΑΠ: 3850 / 16-3-2018 απο τον σύλλογο “ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ” για την πραγματοποίηση του “1ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΠΗΓΗΣ” την ημερομηνία 6/5/2018 στις 09:30 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος Κα Δήμητρα Λαμπαρού )
 19. Αίτημα Αιγίδας με ΑΠ: 3850 / 16-3-2018 από την εταιρεία “transition sports” για την πραγματοποίηση του “ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018” στις ημερομηνίες:   22 Απριλίου Τρίαθλο σπριντ και ολυμπιακή απόστασης

29 Ιουνίου Full Moon Aquathlon και παιδικός αγώνας  9 Σεπτεμβρίου

Marathon Bay Swimming και παιδικός αγώνας  30 Σεπτεμβρίου Τρίαθλο

σπριντ και ολυμπιακή απόσταση  στην περιοχή του Σχοινιά. (ειδικός αγορητής 

                  Αντιδήμαρχος Κα Δήμητρα Λαμπαρού )

 1. Περί λήψης απόφασης για 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ  (ειδικός αγορητής  Πρόεδρος Τετράπολις Κος Πέτρος Στάμου)
 2. Περί λήψης απόφασης για Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 της Κ.Ε.Δ.ΜΑ (ειδική αγορητής  Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Μ.Α Κα Αναστασία Ρίζου )
 3. Περί λήψης απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Δ..Σ της Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδική αγορητής Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ Κα Αναστασία Ρίζου )  .
 4. Περί λήψης απόφασης για Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018  του Δ.Η.Θ.Ε.ΜΑ (ειδική αγορητής Αντιπρόεδρος  Δ.Η.ΘΕ.ΜΑ Κα Αναστασία Ρίζου)
 5. Περί λήψης απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Δ..Σ του ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ., και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του.. (ειδική αγορητής Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ,  Κα Αναστασία Ρίζου )  .
 6. Περί έγκρισης της 2ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 7. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος“. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).
 8. Λήψη απόφασης περί παροχής σύμφωνης γνώμης ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” από την Περιφέρεια Αττικής. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσουπράς Βασίλειος).

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •