Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4η Συνεδρίαση 19ης Μαρτίου 2018

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 19-3-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί λήψης απόφασης για έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Μαραθώνος 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. (ειδικός αγορητής Δήμαρχος κ. Η. Ψηνάκης)

 2. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ΙΔ.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. του Δήμου κ. Π. Μικελοπούλου )

 3. Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2018 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δομής και έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λαμπαρού)

 4. Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 67/2018 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δομής και έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415.(ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λαμπαρού)

 5. Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 68/2018 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας και έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λαμπαρού).

 6. Περί αποδοχής ποσού 155.000,00€ από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Νησιώτης )

 7. Περί αποδοχής ποσού 123.700,00€ από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την επισκευή και συντήρηση αύλιων χώρων σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Νησιώτης )

 8. Περί αποδοχής ποσού 210.000€ από πιστώσεις του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την προμήθεια – τοποθέτησης εξοπλισμού και την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Νησιώτης )

 9. Περί λήψης απόφασης για εκδίκαση ενστάσεων που αφορούν στην πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.157 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με την απόφαση- γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ (2η Συνεδρίαση/25-04-13) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Π.Δ.270/81). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης )

 10. Περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ 80/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους επιβολής προστίμων (αντικαταστάσεις λόγω παραιτήσεων). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης )

 11. Περί μετονομασίας του κλειστού γυμναστηρίου στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •