Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2022

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Τρίτη 12-04-2022  και ώρα 15.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος έτους 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μπούσουλας)
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 3. Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2022 και εφεξής. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευ. Κυπαρίσσης) 
 4. Περί εξώδικου προσδιορισμού της  τιμής μονάδας  για την εκποίηση της αναγκαστικώς   προσκυρούμενης  εδαφικής έκτασης εμβαδού 6,60 τ.μ  εντός του Ο.Τ 389 της 3ης Π.Ε Δημοτικής Κοινότητας νέας Μάκρης  Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
 5. Περί λήψης απόφασης για την ανάθεση υλοποίησης της 4/2022 Α.Δ.Σ από την Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •