Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 4/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 4η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Πέμπτη 16-3-2023  και ώρα  15.30 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:  

 1. Περί έγκρισης της με αριθμό 3/2023 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. που αφορά στην 1η υποχρεωτική  αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 2. Περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μαραθώνος έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας)
 3. Περί έγκρισης παράτασης στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ13ΗΣ & 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας)
 4. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ24/2021 απόφασης της Κοινότητας Γραμματικού «Περί έγκρισης μετατόπισης χωματόδρομου για την εξυπηρέτηση των πολιτών». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπούσουλας)
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθ. 53/2023 Απόφασης Δημάρχου «Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης μηχανημάτων έργου από το μητρώο εργοληπτών και εκτός μητρώου εργοληπτών λόγω του κατεπείγοντος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της κακοκαιρίας «ΒΑΡΒΑΡΑ», για λόγους πολιτικής προστασίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 6. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 15179/06-07-2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού».(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 7. Περί λήψης απόφασης για την  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων ( παρ.1 αρ.32 Ν.1080/80) έτους 2023 . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 8. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμών Εκποιήσεων- εκμισθώσεων- μισθώσεων, πραγμάτων-ακινήτων έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 9. Περί λήψης απόφασης για την συγκρότηση και ορισμού μελών επιτροπής εκτιμήσεων ακινήτων έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ή μη  οφειλών  /  προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 11. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2022 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 12. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2022 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 13. Περί λήψης απόφασης για την ενεργοποίηση της Είσπραξης Οφειλών μέσω Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Εμπορίου και την αποδοχή προσφοράς για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-POS). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 14. Περί σύστασης γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 15. Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων ΑΝΒ στο Νέο Βουτζά στη δημοτική ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος».  (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 16. Περί γνωμοδότησης  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για «Έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4014/2011 και προβλέπονται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής στην περιοχή ‘’Μάτι’’ Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4963/2022». (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •