Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2021

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς, τακτική, 6η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Δευτέρα 24 -05-2021 και ώρα 11.00 π.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

  1. Περί λήψης απόφασης για περιοδική ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην οδό Παραλίας Μαραθώνα (Λ. Ποσειδώνος) κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας ευρύτερου δικτύου.(34/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ)  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Παπαϊωάννου)
  2. Περί λήψης απόφασης για  Περιοδική πεζοδρόμηση τμήματος παραλιακής οδού (Λ. Ποσειδώνος) Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. (16/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ)  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Παπαϊωάννου).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •