Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Παρασκευή 27-05-2022  και ώρα 14.30 μ.μ, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 2. Περί λήψης απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 3. Περί λήψης απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 4. Περί λήψης απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 5. Περί λήψης απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ Κ. Τσίρκας )

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •