Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 6/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 6Η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, την  Τρίτη 4-4-2023   και ώρα 16.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:

  1. Λήψη απόφασης εγκρίσεως οικονομικών καταστάσεων-ισολογισμός –απολογισμός για το οικ. Έτος 2021. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •