Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2021

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη, τακτική, 7η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την  με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την  Τρίτη  15 -06-2021  και ώρα 16.00 μ.μ,  για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης περί κίνησης της διαδικασίας του άρθρου 52 παρ. 9 Ν. 4280/2014 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί η έγκριση των αρθ. 53 και 57 του Ν. 998/1979 ως ισχύουν για την αθλητική εγκατάσταση που βρίσκεται στην θέση Αγ. Μαρίνα – Βιθυνία Περιφέρειας Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 2. Λήψη απόφασης περί αμοιβής δικηγόρου για την νομική υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Μαραθώνος σε θέματα που άπτονται του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των δασικών και οικιστικών περιοχών που υπάγονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, με την παροχή γνωμοδοτήσεων και άλλων υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. (189 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης  Αναμόρφωσης   προϋπολογισμού 2021.(181 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Σωτήρχου )
 4. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72. (182 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Σωτήρχου )
 5. Περί λήψης απόφασης για την μετατόπιση της καντίνας ενοικιαστή Καραγιάννη Παναγιώτη – παραπλεύρως οδού Κεφαλληνίας (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Σωτήρχου )
 6. Περί λήψης απόφασης και έγκρισης ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ορίων κτηματογράφησης των Προ καποδιστριακών ΟΤΑ Μαραθώνα, Γραμματικό και Βαρνάβα κατόπιν απόφασης της ΟΔΕ την κτηματογράφηση των Κοινοτήτων Γραμματικού και Βαρνάβα. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
 7. Περί έγκρισης σύνταξης μεμονωμένης  πράξης  εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ741 της 6ης Πολεοδομικής Ενότητας (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μακρής) .(20/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ)
 8. Περί έγκρισης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως για τη διάνοιξη της οδού Καλαφάτη στην  5η ΠΕ  στο Ο.Τ. Γ683. (37/2021 απόφαση Ε.Π.Ζ) (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
 9. Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Πράξης  εφαρμογής στην  2η Πολεοδομική  ενότητα Ν. Μάκρης, λήψη απόφασης εφαρμογής προισχυουσών διατάξεων εισφορών σε γη και χρήμα. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Μακρής)
 10. Πρακτική άσκηση σπουδαστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 11. Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο Δήμο Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας )
 12. Περί συγκρότησης Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κ. Τσίρκας).
 13. Περί έγκρισης διοργάνωσης  Πολιτιστικών  εκδηλώσεων στα πλαίσια της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος στο Μουσείο  Μαραθωνίου Δρόμου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Παπαϊωάννου )
 14. .Περί έγκρισης της Έκθεσης Παροχής Γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Στάμος)
 15. Περί λήψης απόφασης για ένταξη του Δήμου Μαραθώνος στο ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πολιτών του, Π.Ο.Υ και επικαιροποίησης του καταστατικού –ορισμός εκπροσώπων. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 16. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Α. Λάσκος)
 17. Περί λήψης απόφασης σύμφωνης γνώμης για τις προτεινόμενες χρήσεις μετά την ανακαίνιση του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου στην Κοινότητα Μαραθώνα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μιλτιάδου Μαντά. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κοινότητας Μαραθώνα  κ. Κ. Λάσκος )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •