Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 7η ειδική  Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την  Πέμπτη 30-06-2022  και ώρα  16.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022, (τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων  Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), για λήψη απόφασης του  κάτωθι  θέματος:

  1. Περί έγκρισης ισολογισμού-απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων  Δήμου, έτους 2020. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γ. Ζορμπάς)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •