Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 7η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος, την   Τρίτη 4-4-2023   και ώρα 16.30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών αιγιαλού. (68.2023 αποφ.Ο.Ε.). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τμημάτων απλής χρήσης αιγιαλού στην Κοινότητα Μαραθώνα με την διαδικασία της δημοπρασίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 3. Περί λήψης απόφασης για Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 με αρ.πρωτ.44710/1-3-2023,μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και του Δήμου Μαραθώνα για το έργο: «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Μαραθώνα για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης»  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην έκδοση του λευκώματος με τίτλο: «Οικογένειες μικρασιατικών προσφύγων στην Ν. Μάκρη-ίδρυση μίας Πόλης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 5. Περί λήψης απόφασης για την Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 12453/22-07-2020 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων τριετίας 2020 – 2021 – 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα ΟΠΔ – Στοχοθεσίας έτους 2023 του Δήμου Μαραθώνος και των νομικών προσώπων του (83 – 2023 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Ζορμπάς )
 7. Περί λήψης απόφασης που αφορά στην  έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος»(11/2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης)
 8. Περί λήψης απόφασης που αφορά στην  έγκρισης της πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας  Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος (24/2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης)
 9. Περί λήψης απόφασης για 1η αναμόρφωση στοχοθεσίας. (33-2023 ΚΕΔΜΑ). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Εμμανουήλ Γεωργάτος)
 10. Περί λήψης απόφασης για 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (36-2023 ΚΕΔΜΑ). (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ  κ. Εμμανουήλ Γεωργάτος)
 11. Περί λήψης απόφασης για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 12. Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2023 και εφεξής (Απόφαση 2-2023  Κοινότητας Βαρνάβα). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Δημοπράτησης του κοινόχρηστου χώρου κερκίδων με την χρήση κυλικείου προς εκμετάλλευση αλλά έμμεσης χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων [Μάχη Μαραθώνα & Αθλητικός Σύλλογος Φειδιππίδης.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αλλαγής κατάθεσης μισθώσεως από το σωματείο Εθνικός Νέας Μάκρης στο σωματείο Εθνικός Λυκίας . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της περιοδικής ηπιοποίησης της κυκλοφορίας στην οδό παραλίας Μαραθώνος [Λ. Ποσειδώνος ] για όλο το 24 όρο για τους μήνες Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής στο συνέδριο Attica green expo . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση περί επιχορήγησης αθλητικών σωματείων του Δήμου Μαραθώνος . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης)
 18. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ». (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας  )
 19. Λήψη απόφασης για συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της 6 ης ΠΕ της ΔΕ Ν. Μάκρης του Δ. Μαραθώνος σύμφωνα με το α.26 του Ν.3316/2005. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής )
 20. Περί λήψης απόφασης για έγκριση απολογιστικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ  ΔΗΘΕΜΑ (486 – 2022 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 21. Περί λήψης απόφασης για έγκριση απολογιστικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ (487 – 2022 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 22. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση  απολογιστικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ (488 – 2022 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 23. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση απολογιστικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ (489 – 2022 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση απολογιστικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΔΗΘΕΜΑ (490 – 2022 ΟΕ) . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 25. Περί Τροποποίησης Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 26. Περί Ίδρυσης Ανωτέρας Σχολής  Δραματικής Τέχνης ( Τμήμα Υποκριτικής) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ –ΝΠΔΔ» . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 27. Περί Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ –ΝΠΔΔ . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 28. Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Θεατρικών Σκηνών ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ . (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •