Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 7/2024

websupport Δημοτικό Συμβούλιο Σχολιάστε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, διά ζώσης,τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 19-3-2024  και ώρα  16.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει). (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 2. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του Δ’ Τριμήνου προϋπολογισμού 2023 (αρ.72 Ν.3852/2010 όπως ισχύει). (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 3. Περί λήψης απόφασης για έγκριση κωδικών προϋπολογισμού δεκτικών για τα εντάλματα προπληρωμής. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης  υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2024. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 5. Περί λήψης απόφασης εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων αγοράς οικοπέδων για την ανέγερση ΓΕΛ Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης (2) μηχανημάτων POS.  (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 7. Περί  λήψης απόφασης για την έγκριση ή μη της απόφασης 2/2024 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών επί της προσφυγής των Χ.Γ και Φ.Α. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 8. Περί εγκρίσεως απολογιστικών καταστάσεων ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ν. Ζολοταριώφ)
 9. (38 – 2024 ΔΕ)  Λήψη απόφασης περί εξέτασης αιτήματος έγκρισης σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Οικοδομικά Τετράγωνα 315, 315Α , 312 και 316 της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας του άλλοτε Δήμου Νέας Μάκρης και ήδη Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Λάσκος)
 10. Λήψη Απόφασης για την « Επικαιροποίηση της με αριθ. 339 Α.Δ.Σ. από την 22/11-12-2018 συνεδρίαση Δ.Σ. «Περί αλλαγής μελετητή στην 4η Π.Ε. Δημοτικής Δ.Ε. Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος» της Δ.Ε. Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Λάσκος)
 11. Περί έγκρισης Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με κωδικό MIS 6002456 και ορισμός υπαλλήλων για την στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Γεωργάτος)
 12. Περί έγκρισης Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» με κωδικό MIS 6002455 και ορισμός υπαλλήλων για την στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Γεωργάτος)
 13.  (57 – 2024 ΔΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ. Αριθμ. 2 – 2024 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος «Περί  προσδιορισμού νέας θέσης για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών  δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2024 και εφεξής» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μεταξωτός)
 14. 1 – 2024 ΕΤ: Λήψη απόφασης για την κατασκευή Ιστοσελίδας για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μεταξωτός)
 15. 2 – 2024 ΕΤ: Λήψη απόφασης για την κατασκευή Τουριστικού Χάρτη του Δήμου Μαραθώνος.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μεταξωτός)
 16. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων για το έτος 2024  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μεταξωτός)
 17. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2024 (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μεταξωτός)
 18.  Περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος  έτους  2024.  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Α. Χρυσίνας)
 19. Εισήγηση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης. «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Σωτηρίου)
 20. Σύσταση επιτροπής για άσκηση αρμοδιοτήτων καταργηθέντος ν.π. “Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Π. Πάλλης)
 21. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων θεατρικών σκηνών (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Π. Πάλλης)
 22. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Θεατρικών Σκηνών.
  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Π. Πάλλης)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *