Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8η Συνεδρίαση 12ης Ιουνίου 2018

administrator Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010,  καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική  συνεδρίασηπου θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου   Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις  12-6-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

 

 1. Περί λήψης απόφασης για την επαναδημοπράτηση περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος έμπροσθεν Αγίου Κωνσταντίνου. (ειδικός αγορητής :  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 2. Περί λήψης απόφασης για την   επαναδημοπράτηση της  εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 3. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 4. Περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν  κατόπιν αιτήσεως. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 5. Περί λήψης απόφασης για την διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ή και μεταφοράς αυτών στους μισθωτές. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 6. Περί καθορισμού επιτροπής για την παραλαβή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την Ε’ Κατασκήνωση. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 7. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 74.438.17€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων . (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 8. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 37.116.40€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων  από 01/01/2018 έως 30/04/2018. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 9. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 86.610,00€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (ΣΑΤΑ) 1η-2η-3η & 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 10. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 300.000,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2018. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 11. Περί διαγραφής τιμολογίων-υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης 5ετίας. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 12. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους σε εκτέλεση της με αρ.176/2018 απόφασης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 13. Περί λήψης απόφασης για προσωρινή κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από λοιπά έσοδα. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 14. Περί εγκρίσεως διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Νησιώτης ).
 15. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018. (ειδικός αγορητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου  κ. Πηνελόπη  Μικελοπούλου ).
 16. Περί διενέργειας διαγωνισμών για την ενοικίαση κτιρίων για την μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης, του 4ου Νηπιαγωγείου Νέας Μάκρης και του Νηπιαγωγείου Γραμματικού. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Αναστασία Ρίζου ).
 17. Περί λήψης απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (141-2018 ΚΕΔΜΑ).(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )
 18. .Περί έγκρισης υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Ν. Βουτζά βάσει του  Ν. 4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ 167/23-7-2013. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ Βάιος Θανασιάς ).
 19. Περί Έγκρισης  σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Μαραθώνα για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 20. Περί 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018. (ειδικός αγορητής  Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).
 21. Περί Έγκρισης Φακέλου και του τρόπου ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης “Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος  κ. Βασίλειος Τσουπράς ).

  

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •