Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 8/2023

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 78 Ν. 4954/2022 και την υπ΄ αριθμ. 374/39735/30-5-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ), 8η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, την Τρίτη 16-5-2023  και ώρα 15.30 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης  της προθεσμίας κατάθεσης ενστάσεων επί της εκπόνησης ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής  (Β’ στάδιο ειδικού πολεοδομικού σχεδίου ) στην περιοχή Μάτι Αττικής  και Αγία Μαρίνα. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 2. Έγκριση φακέλου σύμβασης και τρόπου ανάθεσης του έργου « ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ » (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 3. Περί έγκρισης της μελέτης με θέμα:  Αναβάθμιση στίβου (ταρτάν) Δημοτικού Σταδίου Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 4. Τροποποίηση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέντζι και Άγιος Παντελεήμων (τμήμα) του Δήμου Μαραθώνα και των αντίστοιχων εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων (οικισμοί με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.κ., Δ΄ Προτεραιότητας). (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 5. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της από 1/11/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΕΚ ΤΑΑΠ 341/27-10-2014)» (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας )
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 176/2023 απόφαση ΣΤΕ. για εκτός σχεδίου δόμηση (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μπούσουλας) 
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5071429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μπούσουλας)
 8. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης στο έργο «ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μπούσουλας)
 9. Περί λήψης απόφασης  για την έγκριση 3η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς )
 10. Περί λήψης απόφασης για έγκριση πληρωμής της κατανάλωσης ρεύματος των δύο ειδικών σχολείων που στεγάζονται στο ίδρυμα Παμμακάριστος κατόπιν αιτήματος του ιδρύματος για το Παιδί «η Παμμακάριστος». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς )
 11. Περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους και μεταφορά οφειλών στους υπόχρεους κατά περίπτωση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς )
 12. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2023 (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας )
 13. Πρακτική άσκηση σπουδαστή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Δήμο Μαραθώνος μέσω του προγράμματος ΑΤΛΑΣ (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας ) .
 14. Απομάκρυνση οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο «ΠΑΝΑΓΙΑ» του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Στάμος. )
 15. Λήψη απόφασης για 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (36-2023 ΚΕΔΜΑ) (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΚΕΔΜΑ κ. Εμ. Γεωργάτος )
 16. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ιορδάνη Λουίζου με αρ. πρωτ. 277/16-3-2023 (38-2023 ΚΕΔΜΑ) (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΚΕΔΜΑ κ. Εμ. Γεωργάτος)
 17. Έκτακτη επιχορήγηση ΚΕΔΜΑ μέχρι 50.000€ (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΚΕΔΜΑ κ. Εμ. Γεωργάτος).
 18. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων ειδών τροφίμων (είδη κρεοπωλείου και είδη οπωροπωλείου) για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης ).
 19. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 20. Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2023» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση προγράμματος οργάνωσης, συντονισμού ,ετοιμότητας των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού ενόψει της Αντιπυρικής περιόδου 2023. Λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 22. Λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος στον Άγιο Ανδρέα –Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά –ΠΥΣΕΘ (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 23. Παραχώρηση προς χρήση των Πυροσβεστικών Οχημάτων του Δήμου στο ΣΕΔΜ & χρησιμοποίηση Ι.Χ εθελοντών δασοπυροσβεστών για περιπολίες σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης φύλαξης σύμφωνα με οδηγίες και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 24. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας & Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της Ε. Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 25. Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη Απομάκρυνση από τα Δημοτικά Καταστήματα σε όλες τις Κοινότητες από Υπαλλήλους και Δημότες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 26. Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 27. Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2022. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 28. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Σύνταξη του Παραρτήματος Θ. “Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 29. Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας – Στελέχωση Ομάδων Επέμβασης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 30. Ακύρωση Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – ΠΥΣΕΘ & ΕΦΙΠΠΟ. AΠΟΦ ΕΚΤ 5/23. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 31. Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος στο ΠΥΣΕΘ κατόπιν αιτήματος. ΑΠΟΦ. ΕΚΤ 6/23. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)
 32. Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος στο ΠΥΣΕΘ κατόπιν αιτήματος. ΑΠΟΦ ΕΚΤ 7 /23. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Κυπαρίσσης)

Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •