Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 9/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη διά ζώσης 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, που  θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου  Δρόμου, στον Μαραθώνα, την Πέμπτη 28-07-2022 και ώρα 17.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022, καθώς και το άρθρο 78 Ν. 4954/2022, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:  

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Δ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021 (170/2022 αποφ. ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Α’ τριμήνου προϋπολογισμού 2022.(171/2022 αποφ Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 του Δήμου. (259/22 αποφ. Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα ΟΠΔ- Στοχοθεσίας έτους 2022 (242/22 αποφ. Ο.Ε). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Ζορμπάς) 
 5. Περί λήψης απόφασης έγκρισης αδείας δημοτικού συμβούλου Εμμανουήλ Γκινοσάτη. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •